Een klacht is voor Preventional een verbeterimpuls en draagt bij aan het succesvol maken van ons bedrijf. Wij willen daarom goed omgaan met reacties en klachten van onze kandidaten en relaties, omdat dit van grote invloed is op onze klanttevredenheid en kwaliteit van ons aanbod. Hieronder tref je een korte beschrijving van de procedure die het Preventional volgt bij de behandeling van klachten.

 

Klacht indienen

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en producten. Toch kan het voorkomen dat wij daarin in gebreke zijn gebleven.

1. Wanneer je eerder contact met ons hebt gehad over een probleem, maar tot op heden deze niet goed opgelost, of de melding niet naar jouw tevredenheid is opgelost, dan kun je een klacht indienen via ons online klachtenformulier.

2. De directie van Preventional zal je na ontvangst van het klachtenformulier uiterlijk binnen 1 week een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen.

3. De afhandeling van je klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Preventional.

4. De directie van Preventional zal binnen uiterlijk drie weken na ontvangst een adequate schriftelijke reactie geven. Mocht de directie niet in staat zijn binnen deze aangegeven tijd een adequate reactie te geven zal binnen dit termijn aan de indiener van de klacht worden aangegeven binnen welke redelijk termijn wel gereageerd zal worden.

5. De adequate reactie zal bestaan uit een schriftelijke gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de ingediende klacht, evenals van de eventuele maatregelen die de directie van Preventional naar aanleiding van de bevindingen hebben ondernomen of zullen ondernemen.

 

Examen-/Diplomagerelateerde klachten

Indien je een klacht hebt over het door jou afgelegde examen of een klacht hebt over het diploma kun je deze schriftelijk sturen naar: [email protected] t.a.v. de Examencommissie van stichting IPVC. De (afgevaardigden van de) Examencommissie behandelt je klacht binnen twee weken.

 

Vertrouwelijkheid

Zowel de indiener van de klacht als de ontvanger van de klacht (Preventional) zal tijdens de procedure en tot tenminste 2 jaar na indiening en ontvangst van de klacht hier vertrouwelijk mee omgaan. Dit houd in dat over de inhoud van de klacht en over de mogelijke betrokkenen geen uitspraken zullen worden gedaan door beide partijen tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven van de ene partij aan de andere.

 

Registratie en bewaring klachten

Alle binnengekomen klachten worden geregistreerd in het Klachtenregistratiesysteem van Preventional. In dit registratiesysteem wordt de voortgang en uitkomst van de afhandeling van de klacht geregistreerd en bewaard tot tenminste 2 jaar.

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.